top of page
Schönox KH Fix

Schönox KH Fix

Speciální disperzní penetrační nátěr odolný proti hydrolýze k okamžitému použití

s vysokou penetrací. Pro minerální podklady jako ochrana proti vlhkosti, penetrační nátěr a pro snížení savosti. Zvláště vhodná jako penetrační nátěr na podklady na bázi síranu vápenatého s krátkou dobou schnutí. Pro vnitřní i vnější použití.

    bottom of page